Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Een spagaat is best lastig.

Vooral in de bouwwereld moet je daarom flexibel zijn.

Persoonlijk ben ik geen danser en turnen kan ik evenmin. Als ik iemand zijn (of haar) oefening zie doen heb ik er daardoor des te meer bewondering voor. Zo’n spagaat bijvoorbeeld. Daarbij wijst één been naar voren, één been wijst naar achteren en de benen liggen in elkaars verlengde. Best lastig om te doen lijkt me. En pijnlijk ook trouwens.
De arbeidsmarkt ligt momenteel min of meer in een spagaat. En in de bouwwereld is dat misschien nog wel het meest herkenbaar. Want enerzijds gaat het de uitzendbranche relatief goed, en is de werkloosheid vooralsnog redelijk beperkt, daar tegenover staat dat er in de bouw veel meer vraag naar vaklieden is dan er beschikbaar zijn. Een lastige spagaat dus.

De uitzendbranche

Tijdens de financiële crisis in 2009 kreeg de uitzendbranche een flinke klap. De omzetdaling bedroeg maar liefst 9%. Nu, tijdens de coronacrisis, is de krimp met 12% nog groter. Niet zo heel gek, want de economie als geheel zal dit jaar veel sterker krimpen dan in 2009.  Daarnaast zet het nog steeds rondwarende coronavirus vooralsnog een rem op veel economische activiteiten. Toch zijn economen van bijvoorbeeld ABN-AMRO optimistisch over de nabije toekomst van de uitzendbranche. Daar zijn de grootste klappen van de coronacrisis gevallen, máár de branche herpakt zich op dit moment en er staat voor 2021 een flinke omzetgroei in het vooruitzicht (+6%). De bank verwacht dan ook dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van herstel in bepaalde sectoren.

De bouwsector

Voor de bouwsector zijn de verwachtingen op korte termijn ,helaas, minder rooskleurig. Daar spelen naast de arbeidsmarkt nog meer problemen, zoals de vergunning bij nieuwbouwprojecten, Pfas-problemen en stikstof. Dat er nu al een tekort aan woningen is van ruim 330.000 is weer een ander verhaal, afgezet tegen het enorme personeelstekort wat hier speelt. Hoewel er momenteel nog altijd ruim 337.000 werklozen zijn, is het voor veel bouwbedrijven erg lastig om werknemers te krijgen.

De hervorming van de arbeidsmarkt

Nog een bijkomstigheid is de aankomende hervorming van de arbeidsmarkt. Met de komst van een nieuw kabinet zal daar ongetwijfeld een stap in worden gezet. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gaf al eerder aan, dat de hervormingen niet alleen ten koste van de uitzendbranche mag gaan, maar dat de arbeidsmarkt integraal aangepakt dient te worden. Zo lijkt vooral flexibel werk duurder te moeten worden om het verschil tussen mensen in dienstverband en flexibele arbeidskrachten kleiner te maken. De commissie Borstlap -die de problemen op de arbeidsmarkt onderzocht- gaf dat advies nadrukkelijk mee. Daarentegen zal een vast dienstverband ook minder vast moeten worden.
 

De nabije toekomst

Wat de hervormingen ook zullen inhouden, en hoezeer de economie ook herstelt, veel bedrijven hebben van de huidige crisis wel geleerd, dat een bepaalde schil aan flexibele arbeid belangrijk en verstandig is. Pieken en dalen in de behoefte aan arbeidskrachten zijn dan beter op te vangen, zonder het bedrijf in de problemen te laten komen. Financieel, maar ook organisatorisch is het voor elk bedrijf in onzekere tijden heel belangrijk om oog te hebben en te houden voor flexibel inzetbare arbeid. Trouwens, een bepaalde mate van onzekerheid geldt er altijd wel natuurlijk. Een goede voorbereiding op de spagaat is dan niet onverstandig.

Flax.People 
Menno Kloostra

Vrijblijvende afspraak?

Ben je op zoek naar de ideale partner op het gebied van recruitment? Maak dan een vrijblijvende afspraak!

 

Why choose Flax.Freedom

Wij zijn Flax. Wij brengen opdrachtgevers en vaklieden bij elkaar met name in de bouw en installatietechniek. Met meer dan 20 jaar ervaring & kennis van de markt en ons enorme netwerk bieden wij jou flexibiliteit met stabiliteit. Daar kan je op bouwen en vertrouwen.

Met onze specialisten op juridisch en administratief gebied kunnen we jou als (aankomend) zzp’er op alle terreinen helpen.

  1. Freedom at work
  2. Freedom as client

Flax.Partners in succes

Flax People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.